Id proiect: 157466

EMPLOYED – Dezvoltarea competenţelor profesionale în regiunile Centru şi NordVest.

Obiectivul general al proiectului propus constă în furnizarea masurilor personalizate şi integrate pentru facilitarea inserţiei pe piata muncii
a 201 persoane inactive, cu accent pe şomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor cu
nivel redus de educaţie din regiunile mai puţin dezvoltate: Centru şi Nord-Vest.
Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al programului :
Obiectivul proiectului este in concordanta cu obiectivele Programului Operational Capital Uman 2014-2020 ce au in vedere valorizarea
capitalului uman, ca resursa pentru o dezvoltare sustenabila pe viitor, reducerea sărăciei şi stimularea ocupării forţei de muncă si proiectul
prin actiunile sale oferă măsuri personalizate şi adaptate nevoilor unei categorii de grup tinta – someri si persoane inactive.

Comunicate

.

Achizitii

.

Obiective:

Mai jos am putea pune cate bullet point-uri despre proiect iar mai jos o zona cu cifre, anume ce impact a avut proiectul. Acolo unde este cazul. Unde nu … il lasam asa.

0 K+
Happy client
0
Client Rating
0 %
Project done
0 +
Years Experience