logo anca small
Id proiect: 157600

ACCES – cresterea gradului de ocupare a somerilor si persoanelor inactive in regiunile Nord-Vest si Centru

Obiectivul general al proiectului propus constă în furnizarea măsurilor pentru stimularea ocupării forței de muncă pentru 372 de tineri NEETs cu vârsta 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, din județele Regiunii Centru, cu accent pe judeţele Covasna şi Harghita în scopul îmbunătăţirii nivelului de competențe profesionale și prin creşterea ocupării în rândul acestei categorii de grup ţintă. Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al programului : Obiectivul proiectului este în concordanța cu Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 ce are în vedere valorizarea capitalului uman, ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă pe viitor și reducerea sărăciei. Proiectul prin acțiunile sale valorizează tinerii NEETs ca și grup țintă vulnerabil care contribuie uşor la creşterea ratei şomajului în lipsa educației şi a măsurilor de mediere a muncii. Mai mult decât atât, proiectul contribuie la Axa prioritara 1 – Inițiativa ”Locuri de muncă pentru tineri”, obiectiv tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă și sprijinirea, prin faptul ca 372 de tineri NEETs 16-29 ani înregistrați şi profilați de SPO, care vor beneficia de măsuri active și sustenabile de ocupare prin mediere pe piaţa muncii, programe de formare profesională și evaluare a competențelor dobândite în sistem non-formal sau informal, ocupare pe cont propriu prin susținerea antreprenoriatului. Proiectul va contribui pe termen scurt si mediu la integrarea pe piata fortei de munca a acestora, va conduce la o crestere economica in mediul urban si rural si va genera beneficii sociale la nivel individual si colectiv.

Activități:

 Activităţi previzionate

Locuri de muncă

Locuri de muncă vacante

Achizitii

Din cadrul proiectelor

Rezultate:

Indicatori

0
Persoane care vor participa la un program de evaluare si certificarea competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale!
0
Persoane care participă la programe de formare profesionala – cursuri de nivel 1, nivel 2 si cursuri de specializare.
0
Persoane care participă la servicii specializate, integrate şi personalizate de informare şi consiliere profesională şi mediere a muncii, pentru a le facilita accesul la locuri de muncă, dintre care 93 persoane (46%) vor primi un loc de muncă.
0 +
Persoane informate si identificate
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”