Proiecte

Proiectele noastre

0 +
Ani experienta
0 +
Persoane formate
0
Standarde ocupaționale
0
Proiecte cu finanțare din FSE

Proiecte cu finanțare Europeană

În implementare

,,TINERII EDUCATI, FORMATI SI OCUPATI!’’, ID 154812

ACCES – cresterea gradului de ocupare a somerilor si persoanelor inactive in regiunile Nord-Vest si Centru

157600
2022 - 2023

EMPLOYED - Dezvoltarea competenţelor profesionale în regiunile Centru şi NordVest

157466
2022 - 2023

2018

,,Masuri integrate pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale in comuna Haghig, jud Covasna" ID 115384

În implementare

,,T.O.T.I - Tineri Ocupati, Tineri Instruiti!’’, ID 153892

În implementare

,,ACTIV Neets - pregatirea tinerilor pentru un viitor activ!’’, ID 154975

2013

,,Competente pentru ocupare” ID 134557

2014

,, Resursa umana – sansa pentru dezvoltare” ID 127496

2018

,,Antreprenori, la start!" ID 105412

2010

„Cresterea competentelor profesionale pentru populatia din mediul rural prin procesul educational de informare, consiliere si formare profesionala” ID 56841

2011

,,Dezvoltarea unor nise de ocupare in domenii non-agricole” ID 89456

2011

,,Oportunitati de ocupare in mediul rural” ID 89485

2004

,,Informarea şi conştientizarea agricultorilor în perspectiva operării într-o viitoare piaţă agricolă comună”

2004

„Fundamentarea cerintelor pentru organizarea si desfasurarea cursurilor de formare a adultilor in cadrul Masurii 4.1. a Programului SAPARD”, nr. 4.2/7/1/0/006/04

2009

,,Să ne pregătim pentru altceva decât agricultură de subzistență” ID 9032