logo anca small
Id proiect: 115384

,,Masuri integrate pentru combaterea saraciei si a excluziunii sociale in comuna Haghig, jud Covasna”

2018- Obiectivul general al proiectului consta in reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate roma cu 552 de persoane care locuiesc in zone marginalizate din comuna Haghig, judetul Covasna prin oferirea unui set de masuri integrate. Obiectivul general al proiectului a fost atins prin centrarea pe cele 655 gospodarii din comunitatea din Haghig si 168 din comunitatea din Iaras chestionate, identificate si validate ca fiind marginalizate, oferind o abordare multisectoriala care vizeaza dezvoltarea capitalului uman de la nivelul celor 2 comunitati, stimularea ocuparii fortei de munca si imbunatatirea conditiilor de locuit.

Linia bugetara: POCU-Apel 4.1

Obiective:

Detalii:

0 K+
Happy client
0
Client Rating
0 %
Project done
0 +
Years Experience